Договір публічної оферти

ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОНЛАЙН НАВЧАННЯ

ФОП Мельничук Юрій Володимирович (далі — «Виконавець»), що працює на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на правах власника програмної платформи онлайн навчання Platform, публікує даний Договір на надання послуг з онлайн навчання (далі — «Послуги» чи «Сервіс»). Цей Договір є публічним Договором-офертою (пропозицією), що адресована будь-якій особі, що здійснює доступ до інтернет-ресурсу www.online.m-class.com.ua (далі — «Сайт») і послуг, що надаються через Сайт (далі — «Користувач»).

1. АКЦЕПТ І ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Використання сервісу Користувачем регулюється цим Договором, який є юридично обов’язковою угодою між Користувачем і Platform. Предметом цього Договору є використання Користувачем Сайту і надання Користувачеві сервісів з проведення онлайн навчання. Platform проводить онлайн навчання за умови їх оплати Користувачем.
1.2. Положення цього Договору, а також інші правила, умови та вимоги, розміщені на Сайті, визначають порядок користування Сайтом і сервісами, а також визначають права і обов’язки Користувача та Platform. Всі такі правила, умови і вимоги вважаються включеними в цей договір за допомогою посилання і є його невід’ємною частиною.
1.3. При оплаті Користувачем сервісу, пропонованого на сайті і/або використанні Сервісу або його окремих функцій, Користувач вважається прийняв цей Договір в повному обсязі, без всяких застережень і винятків (акцепт Користувача). Якщо Користувач не згоден з будь-якими з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати Сервіс.
1.4. Цей Договір набирає чинності з моменту вираження Користувачем згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 1.3 Договору. Після його вступу в силу, Договір може бути змінений Platform без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті, і діє з моменту такого розміщення, якщо інше не передбачено такою новою редакцією Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Platform зобов’язується:
2.1.1 в узгоджені Сторонами терміни надати послуги користувачеві належним чином відповідно до умов цього Договору.
2.1.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію і дані, надані Користувачем у зв’язку з виконанням цього Договору, не розкривати та не розголошувати такі факти або таку інформацію (крім інформації загальнодоступного характеру або інформації, наданої Користувачем при реєстрації на Сайті) якій-небудь третій стороні без попередньої письмової згоди Користувача.
2.2. Platform має право:
2.2.1. Користуватися послугами будь-яких фізичних і юридичних осіб, з метою своєчасного та якісного виконання зобов’язань за Договором.
2.2.2. Вимагати від користувача своєчасної оплати вартості послуг Відповідно до умов цього Договору.
2.2.3. Platform має право вести фіксацію аудіо-відео-занять з метою контролю і поліпшення якості навчання.
2.2.4. Використовувати електронну адресу, номер телефону, логін Skype та інші дані, які Користувач надав при реєстрації на сайті, для відправки Користувачеві інформаційних та рекламно-інформаційних матеріалів, в тому числі з метою інформування користувача про діяльність Platform і хід виконання договору. Реєструючись на Сайт і/або використовуючи сервіси Platform Користувач дає згоду на обробку його персональних даних Platform або залученими Platform третіми особами для цілей виконання умов цього Договору.
2.2.5. Відмовити Користувачеві в наданні та продовженні послуг без пояснення причин відмови.
2.3. Користувач зобов’язується:
2.3.1. Надати Platform всі відомості і дані, запитувані на Сайті або безпосередньо Platform, необхідні для надання послуг.
2.3.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Platform у зв’язку з виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати такі факти або інформацію (крім інформації загальнодоступного характеру) будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Platform.
2.4. Користувач має право:
2.4.1. Вимагати від Platform виконання зобов’язань за цим Договором у строк та з належною якістю, якщо інше не передбачено умовами цього Договору. Заняття вважається проведеним належним чином, якщо протягом 1 (однієї) години з моменту його проведення, Користувач не повідомить Platform про наявність претензії щодо термінів і якості проведення заняття.

3. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАНЯТЬ І НЕЯВКА НА ЗАНЯТТЯ
3.1. Перенесення або скасування занять Користувачем можуть бути здійснені не пізніше 12 (дванадцяти) годин до початку заняття. Недотримання зазначеного терміну Користувачем означає, що Користувач згоден на пропоноване час проведення заняття, і в разі пропуску такого заняття оплата за заняття не повертається в зв’язку з неявкою Користувача на заняття.
Вступний урок не підлягає оплаті Користувачем, однак, при його скасуванні Користувачем Platform має право відмовити Користувачеві в наданні повторного вступного уроку.
3.2. Викладач має право переносити заняття (у разі хвороби та з інших поважних причин), попередивши про це Користувача не менш, ніж за 24 години. Platform має право розглянути прохання користувача про зміну викладача в разі, якщо викладач, на думку користувача, занадто часто переносить заняття.
3.3. Якщо у встановлений для заняття час Користувач не доступний для дзвінка викладача, викладач повторює спроби зв’язатися з Користувачем (не менше трьох разів). При цьому часом початку заняття вважається встановлене в графіку занять час початку заняття. Якщо зв’язатися з Користувачем не вдається, заняття вважається проведеним і оплачується в розмірі 100%.
3.4. Якщо в установлений час початку занять (плюс 5 (п’ять) хвилин) Користувач не отримує дзвінка від викладача, він зобов’язаний негайно зв’язатися зі Platform в порядку, передбаченому параграфом 5 цього Договору. Заняття, які не відбулися з вини викладача, переносяться в повному обсязі на інший зручний для Користувача час.
3.5. Platform не відповідає за неможливість або неякісне надання послуги у зв’язку з відсутністю у Користувача необхідного програмного забезпечення або технічні проблеми з Інтернетом.
3.5.1. Мінімальні технічні вимоги:
• Операційна система: Windows 7 OS X 10.10, IOS 12.2, Android 5;
• Процесор: Intel Core i3 або аналоги;
• Оперативна пам’ять: 4 ГБ;
• інтернет-з’єднання: 3 Мбіт/сек;
• Наявність мікрофона;
• Браузер Google Chrome, Safari останньої версії.
3.5.2. Рекомендовані технічні вимоги
• Windows 7 OS X 10.10, IOS 12.3, Android 5 і вище;
• Процесор: Intel Core i5 або аналоги;
• Оперативна пам’ять: від 6 ГБ;
• інтернет-з’єднання: від 10 Мбіт/сек;
• Наявність Вебкамери і гарнітури з мікрофоном;
• Браузер Google Chrome, Safari останньої версії.
3.5.3. Настройка робочого місця
Закрити всі програми, які можуть займати більшу частину інтернет-каналу (такі як файлообмінники);
Для проведення заняття Користувач повинен забезпечити доступ до мікрофону і камері на своєму технічному пристрої.
3.6. При покупці пакета уроків Користувачеві надається обмежений термін на проходження уроків, з розрахунку один тиждень на один придбанний урок.
3.6.1. У разі, якщо Користувач не встиг пройти всі оплачені уроки в виділений термін, такі уроки вважаються замороженими. При цьому уроки зберігаються на балансі Користувача, але він не може їх проходити поки не сплатить новий пакет уроків.

4. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕНЬ
4.1. Способи повідомлень користувача про перенесення або скасування занять:
4.1.1. у разі зміни розкладу за ініціативи школи користувач отримує електронне повідомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації;
4.1.2. у разі зміни розкладу за ініціативою користувача, користувач повинен здійснити телефонний дзвінок за номером +380674365224

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг Platform і можливі способи оплати публікуються Platform на Сайті за адресою https://online.m-class.com.ua
5.2. Користувач оплачує послуги Platform на умовах 100% передоплати. Якщо у Користувача залишається одне оплачене заняття, Користувач зобов’язаний оплатити наступні заняття до моменту початку заняття, наступного за оплаченим заняттям. У разі невиконання Користувачем порядку оплати занять Platform має право анулювати графік занять Користувача, зарезервувавши заняття за даним графіком з іншими користувачами.
5.3. Platform може в односторонньому порядку змінити вартість послуг шляхом розміщення інформації на Сайті за адресою https://online.m-class.com.ua. При цьому вартість раніше оплачених Користувачем занять не підлягає зміні.
5.4. Датою оплати вважається дата надходження коштів на рахунок Platform або рахунки третіх осіб, які мають право здійснювати збір коштів, що надходять на користь Platform.
5.5. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність вироблених ним платежів і сплату застосовних до нього податків.
5.6. Користувач самостійно оплачує супутні послуги третіх осіб (включаючи послуги зв’язку, Інтернету та ін.), необхідні для отримання сервісів Platform.
5.7. Platform не здійснює обробку персональних даних платників, що надаються для проведення розрахунків через Процесинговий центр. Platform не зберігає дані банківських карт платників на своїх ресурсах, включаючи сервери, хмарні технології та ін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором визначається відповідно до законодавства України. Відповідальність Platform за скасування заняття обмежується поверненням коштів, раніше сплачених Користувачем за скасоване заняття, або перенесенням скасованого заняття на інший час.
6.2. У випадку, якщо Користувачеві надані додаткові заняття в якості бонусу або заохочення Користувача, Користувач не має права вимагати грошової компенсації за такі заняття, в разі їх не проведення з будь-яких причин або в разі відмови Користувача від отримання таких додаткових занять. У разі надання таких додаткових бонусних занять, ці заняття проводяться після проходження всіх оплачених Користувачем занять.
6.3. Користувач має право розірвати цей Договір, відмовившись від отримання занять, за умови надання Platform мотивованої відмови від послуг. У цьому випадку, Platform має право розглянути питання про повернення Користувачеві раніше оплачених Користувачем грошових коштів у розмірі, що дорівнює сумі невиконаних Platform зобов’язань, з утриманням витрат на банківські перекази.
6.4. Термін повернення коштів користувачеві у зв’язку з припиненням цього Договору за угодою сторін, або ініціативою однієї зі сторін, становить 30 календарних днів. При наявності претензії до якості наданих послуг така претензія дозволяється Platform протягом 10 календарних днів.
6.5. Для повернення грошових коштів Користувач зобов’язується заповнити заяву про повернення коштів за формою Platform, підписати заяву і направити в Platform скан-копію заяви з додатком скан-копії першої сторінки паспорта Користувача. При поверненні коштів за користувачем зберігаються всі бонусні заняття, надані Користувачу з моменту передостанній оплати (або останньої оплати, якщо платіж єдиний). Передостанньою вважається оплата, що передує останньому платежу, здійсненому Користувачем до моменту повернення. Повернення коштів за бонусні заняття не проводиться. У разі, якщо Користувач не встиг пройти всі оплачені уроки в виділений термін, такі уроки вважаються замороженими. При цьому уроки зберігаються на балансі Користувача, але він не може їх проходити поки не сплатить новий пакет уроків.
6.6. У разі, якщо після припинення цього Договору, Користувач вирішить відновити заняття, вартість занять буде визначатися за чинним на дату відновлення тарифами. Platform має право розглянути питання про збереження для Користувача тарифів, що діють до дати відновлення занять за умови, що на рахунку Platform значиться залишок коштів Користувача за заняття, яке не було проведено через припинення Договору.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Всі заняття проходять на спеціально розробленій програмній інтерактивній платформі Platform.
7.2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання ними своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: повені, інших стихійних лих, військових дій, постанов і рішень органів державної влади чи інших подій. Належним підтвердженням наявності форс-мажорних обставин та їх тривалості для Сторін є довідка, що видається уповноваженими органами.
7.3. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між ними. Сторона, чиє право порушене, направляє іншій Стороні письмову претензію (вимога) за допомогою електронного зв’язку. Якщо протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів Сторона, яка надіслала претензію, не отримала відповідь на неї, а також, якщо протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання першого відповіді на претензію Сторони не прийшли до будь-яких домовленостей, то Сторона, чиє право порушено, вправі для захисту свого права звернутися у суд за місцем знаходження Platform.
7.4. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень Договору.
7.5. Platform має право відступити права і обов’язки за цим Договором третім особам, а користувач цим дає свою згоду на таке відступлення прав і обов’язків. Також Platform має право доручати третім особам повне або часткове надання Сервісів Користувачеві.
Контакти для зв’язку: https://online.m-class.com.ua

замовити дзвінок